Przedmiot działalności spółki
08.99.Z  Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
36.00.Z  Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
47.11.Z  Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
49.39.Z  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
52.21.Z  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
55.10.Z  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z  Obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
56.10.A  Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
56.21.Z  Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
73.11.Z  Działalność agencji reklamowych
77.21.Z  Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
77.29.Z  Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
79.11.B  Działalność pośredników turystycznych
79.12.Z  Działalność organizatorów turystyki
79.90.A  Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
79.90.B  Działalność w zakresie informacji turystycznej
79.90.C  Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
85.51.Z  Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
86.90.A  Działalność fizjoterapeutyczna
86.90.E  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
93.11.Z  Działalność obiektów sportowych
93.13.Z  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z  Pozostała działalność związana ze sportem
93.29.Z  Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
96.02.Z  Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
96.04.Z  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.

 

 

Brak załączników.

Opis zmianDataOsobaPorównaj
Artykuł został zmieniony. wtorek, 11 kwiecień 2017 09:16 Włodzimierz Wojtanowicz